Thursday, June 14, 2012

ಮರುಭೂಮಿ

ಎಷ್ಟೇ ನೀರು ಸುರಿದರೆ ಏನು?
ಎಷ್ಟೇ ತಂಪು ಎರೆದರೆ ಏನು?
ಎಷ್ಟೇ ಹದ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು?
ಎಷ್ಟೇ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದರೆ ಏನು?
ಮಳೆಬಿಸಿಲಿನ ಹೊಡೆತಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ
ಕರಗಿ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಮೆದುವಾಗದೆ
ಯಾವ ಮೊಳಕೆಯು ಒಡೆಯದು
ಈ ಗುಂಡಿಗೆಯ ಕಲ್ಲುಬಂಡೆಯಲಿ!

ಕರಗಿ ಮಣ್ಣಾದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದೆ ಹೆಣ್ಣೇ
ನಿನ್ನ ನೀರು ನೆರಳಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನೆದೆ ಬರಿ ಮಣ್ಣೇ
ಸೋನೆಮಳೆಯಾಗಿ ಬಂದು ತಣಿಸುವೆಯ?
ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಕದಡುವೆಯ?
ಎಂದೂ ಬರದೆ ಮರುಭೂಮಿಯಾಗಿಸುವೆಯ?

No comments:

Post a Comment