Monday, October 3, 2011

ಬೇಡಿಕೆನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯುತಿರುವ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣಗಳು
ಕೂಗಿ ಕೂಗಿ ಕೇಳುತಿವೆ,
ಕೂಡಿಡು ನಮ್ಮನು ನೆನಪಿನ ಖಜಾನೆಯಲಿ
ಉಪವಾಸದಿ ಮೆಲುಕುಹಾಕುವ ತುತ್ತಾಗಬೇಕಿದೆ ಎಂದು!

ನನ್ನೊಳಗೆ ಏಳುತಿರುವ
ನೂರಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
ಕಾಡಿ ಕಾಡಿ ಕೇಳುತಿವೆ,
ನಮಗುತ್ತರ ಹುಡುಕದಿರು ಎಂದೆಂದೂ
ನಮ್ಮ ಉತ್ತರಗಳು ಉತ್ತರಿಸಲಾಗದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೆ ಎಂದು!

ಮನದಲಿ ಮೂಡುತಿರುವ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತುಗಳು
ಬೇಡಿ ಬೇಡಿ ಕೇಳುತಿವೆ,
ನುಡಿಯದಿರು ನಮ್ಮನು ಎಂದೆಂದೂ
ನುಡಿದು ಒಡೆಯದಿರು ಭಾವಗಳ ಮೌನರಾಗವ ಎಂದು!

ನಿನ್ನನ್ನೇ ನೋಡುತಿರುವ
ನನ್ನೆರಡು ಕಣ್ಗಳು
ಪರಿ ಪರಿ ಹೇಳುತಿವೆ,
ನೋಡಿಬಿಡು ರಪ್ಪೆಯೊಡೆಯದೆ
ಮಾಯವಾಗಲಿದೆ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗಿರುವಂದ ಎಂದು!

ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಪ್ಪಿರುವ
ನನ್ನೆರಡು ತೋಳ್ಗಳು
ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತಿವೆ,
ಸಡಿಲಗೊಳಿಸದಿರು ಅಪ್ಪುಗೆಯ
ಕನಸಿನೊಳಗಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಜಾರಿಬೀಳುವೆ ಎಂದು!

ಜೋರಾಗಿ ಬಡಿಯುತಿರುವ
ನನ್ನೆದೆಯ ಕಂಪನಗಳು
ಕುಗ್ಗಿ ಕುಗ್ಗಿ ಹೇಳುತಿವೆ,
ಕೇಳದಿರು ಅವಳೆದೆಬಡಿತ
ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾತಕೆ ಯಾತನೆ ಎರೆಡೆದೆಗೂ ಎಂದು!