Saturday, December 21, 2013

ಓ ಕೋಗಿಲೆಯೆ ಕೇಳಿಲ್ಲಿ

ಓ ವಸಂತಕಾಲದ ಅತಿಥಿಯೆ, 
ಆಗಸದಿ ಹಾರುತಿರುವ ಹಕ್ಕಿಯೆ, 
ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಚಿಗುರೆಲೆ ಮರಗಳ 
ಸೆಳೆತಕೆ ಮನಸೋತು, 
ಮರೆಯದಿರು ನನ್ನನು, 
ಕಡೆಗಣಿಸದಿರು ಈ ಬಡಕಲು ಮಾವಿನ ಮರವನು! 
ನಿನ್ನ ಕೊರಳಿನ ಸುಮಧುರ ರಾಗದ 
ಚಿಲುಮೆಯ ಸೆಲೆಯೆ ನಾನೆಂಬುದನು ಮರೆಯದಿರು, ಕೋಗಿಲೆಯೆ!
ಇದು ಅಹಂಕಾರವೆನಿಸಿದರೆ,
ಕ್ಷಮಿಸು, 
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹತಾಶೆಯ ಬಣ್ಣವೂ ಕೂಡ ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ!